atlas-roslin.pl

Campanulaceae [🔉 kam·pa·nu·la·ce·e]

dzwonkowate
  
↓niekorona grzbiecista, nitki pręcików zrośnięte
  Rodzima roślina wodne albo lądowe uprawiane ozdobne.
  
  
↑nie korona promienista, nitki pręcików wolne (pylniki często zrośnięte)
  
    
↓niepłatki równowąskie, wspólna okrywa kwiatostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
· Kwiaty drobne, w główkach lub kłosach ze wspólną okrywą.
    
      
↓nierurka korony w pączku prosta, pylniki zrośnięte
Jasione montana
Jasione montana
Jasione montana
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakła ...
· Pylniki zrośnięte. Znamię słupka dwuramienne, zgrubiałe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· ta cecha diagnosty ...
Jasione montana (jasieniec piaskowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski.
      
      
↑nie rurka korony w pączku zgięta, pylniki wolne
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
Phyteuma spicatum
Phyteuma orbiculare (zerwa kulista)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy ...
· Pylniki niezrośnięte. Znamię słupka 2 – 3-ramienne, nitkowate.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyc ...
  Lasy, łąki.
      
    
↑nie płatki szersze, brak wspólnej okrywy kwiatostanu
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· Kwiaty dość okazałe, dzwonkowate lub miseczkowate; zebrane w luźne grona, kłosy lub wiechy bez wspólnej okrywy, czasem pojedyncze.
    
      
↓niekorona płytko dzwonkowata lub miseczkowata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Zalążnia cylindryczna do wąsko podługowatej.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
  Rzadko zawlekana lub uprawiana ozdobna roślina roczna.
      
      
↑nie korona głęboko dzwonkowata
· ta cecha diagnostyczna je ...
· Zalążnia i torebka półkuliste, stożkowate lub kuliste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
      
        
↓nieszyjka słupka daleko wystaje z korony
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub za ...
· Kwiaty pachnące.
Adenophora liliifolia (dzwonecznik wonny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
        
        
↑nie szyjka słupka nie wystaje z korony lub nieznacznie
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula rotundifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Kwiaty bez zapachu.