atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Digitalis trojana Ivanina [🔉 di·gi·ta·lis *]

naparstnica trojańska
Digitalis lanata Ehrh. ssp. trojana (Ivanina) Yücesan et Eker
Digitalis trojana (naparstnica trojańska)
15.05.2014, ogród botaniczny Berlin (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski
Digitalis trojana (naparstnica trojańska)
Digitalis trojana (naparstnica trojańska)
Digitalis trojana (naparstnica trojańska)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Digitalis trojana (naparstnica trojańska)
🌱
🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: do 80 cm
kwitnienie: od lipca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przepuszczalna • żyzna

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140515.44.pk - Digitalis trojana (naparstnica trojańska); ogród botaniczny Berlin (Niemcy)
140515-44
leg. Paweł Kalinowski
/ogród botaniczny Berlin (Niemcy)/ #3