takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Digitalis trojana Ivanina

naparstnica trojańska
Digitalis lanata Ehrh. ssp. trojana (Ivanina) Yücesan et Eker