atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dianthus erinaceus Boiss. [🔉 di·an·tus *]

goździk kolczasty
goździki (Dianthus) w ogrodzie goździki (Dianthus) w ogrodzie goździki (Dianthus) w og… goździki (Dianthus…goździki (Dianthus) w ogrodziegoździk mirtowaty (Dianthus myrtinervius)goździk kłujący (Dianthus pungens)
Dianthus erinaceus (goździk kolczasty)
08.06.2012, Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach; copyright © by Jacek Soboń
Dianthus erinaceus (goździk kolczasty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120608.6.js - Dianthus erinaceus (goździk kolczasty); Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach
120608-6
leg. Jacek Soboń
/Ogrod Dendrologiczny w Przelewicach/ #2