Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
pokrój
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
fragment kwiatostanu 3D||
Fumaria officinalis ssp. officinalis (dymnica pospolita typowa)
kwitnący pęd
Fumaria officinalis (dymnica pospolita)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu: Fumaria (dymnica)kl 1013
Gatunek o dużej zmienności, skrajne postacie są ujmowane w ramach dwóch podgatunków: dymnica pospolita typowa (Fumaria officinalis ssp. officinalis) i dymnica pospolita Wirtgena (Fumaria officinalis ssp. wirtgenii), występuje jednak wiele form przejściowych lub o innej kombinacji cech różnicujących [71.1s506].
Roślina jednoroczna. Łodyga zwykle kilkakrotnie rozgałęziona, silna, 10-30(50)cm wysokości.

space

Szypułka owocu 2-5mm długości. Przysadki wąsko lancetowate, ok. połowy długości szypułki owocu. Owoce nerkowato-kuliste (±szersze niż wyższe), na szczycie ucięte lub wklęsłe; gdy dojrzałe to pod szczytem z dwoma okrągłymi, przeciwległymi jamkami; suchy pomarszczony.

space

wystepowanie
o mapie występowania
Rośliny o mocnej budowie.

space

Owoc 1.7-2.6mm długości i 1.8-2.8mm szerokości, wyraźnie szerszy niż dłuższy, z zagłębieniem na szczycie (w zarysie nerkowaty).

Roślina o delikatniejszym pokroju i silniej rozgałęzione niż podgatunek typowy.

space

Owoce nieco szersze niż dłuższe, 1.7-2.2mm długości i 1.8-2.5mm szerokości, na szczycie ucięte lub płytko zagłębione, niedojrzałe czasem z tępym ostrym wyrostkiem.

występowanie

Częsty chwast ogrodów i upraw, ugory, miejsca ruderalne.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

W medycynie stosuje się Fumariae herba (ziele dymnicy) — całe lub rozdrobnione, wysuszone nadziemne części rośliny, zebrane w pełni kwitnienia. Ma silne działanie rozkurczowe na mięśnie gładkie. Stosowane w rożnych dolegliwościach przewodu pokarmowego. W większych dawkach toksyczna.
Grupa użytkowa: roślina lecznicza