atlas-roslin.pl

Campanula abietina Griseb. [🔉 kam·pa·nu·la a·bi·e·ti·na]

dzwonek rozłogowy, колокольчик пихтовый /ru/
Campanula patula L. ssp. abietina (Griseb.) Simonk.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
XL
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
XL
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
XL
Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7898

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Campanula abietina (dzwonek rozłogowy)
Endemit Karpat Wschodnich. W górach w lasach iglastych (jodłowych) w cieniu, w mchach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7898

wybrane okazy · selected collections

Campanula patula L.
dzwonek rozpierzchły

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
dzwonek rozpierzchły (Campanula patula)
XL
Campanula patula
wystepowanie - Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
Dzwonek rozłogowy (Campanula abietina) jest podobny do pospolitego dzwonka rozpierzchłego (Campanula patula). Ujmowany jest też jako jako podgatunek. Dzwonek rozłogowy (Campanula abietina) odróżnia się licznymi podziemnymi rozłogami zakończone różyczkami liściowymi.
cechy diagnostyczne w kluczu:dzwonki - wąskie liściekl 7898

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Campanula abietina Griseb. [🔉 kam·pa·nu·la a·bi·e·ti·na]Campanula patula L. ssp. abietina (Griseb.) Simonk.(pl) dzwonek rozłogowy • колокольчик пихтовый /ru/
Epitet gatunku odnosi się do siedliska — górskie lasy jodłowe. Polski epitet zwraca uwagi na rozłogi charakterystyczne dla tego taksonu.
abietnus, -a, -um (lat., adj.)
jodłowy; przymiotnik utworzony od rzeczownika abies, abietis (jodła)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1971 — Tom XII p.87 [16.12]
  • Fedorov R.V., 1978 — Flora Partis Europaeae URSS. T.3 p.230 [86.3]
  • Schischkin, B.K., Bobrov, E.G., 1957 — Flora URSS T.24 p.309+t18 [85.24]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.80 [150.4]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.644 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji