Hymenoloma crispulum (Hedw.) Ochyra

przeponka kędzierzawa