atlas-roslin.pl

Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub [🔉 di·fa·si·as·trum *]

widlicz Isslera, widłak Isslera
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub ssp. issleri (Rouy) Jermy [🔉 di·fa·si·as·trum *] · Diphasium issleri (Rouy) Holub
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
14.08.2017, Babia Góra, Beskid Żywiecki; copyright © by Dariusz Tlałka XL
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Pędy płożące się, nadziemne lub płytko pod powierzchnią, do 1 m długości; gałązki boczne wzniesione, 10-20 cm wysokości, bogato rozgałęziające się. Gałązki płonne mają spłaszczoną stronę brzuszną i wypukłą grzbietową (na przekroju poprzecznym ±trójkątne). Kłosy zarodnionośne siedzące lub na krótkich stopkach (do 2cm), pojedynczo na końcu gałązki (rzadziej po dwa).

Liście po spodniej stronie młodych pędów sięgają ku nasadzie kolejnych liści i zajmują przynajmniej 1/3 szerokości łodyżki; przylegające lub nieco odstające, nie mają silnie ogonkowato zwężonej nasady. Wierzchołki bocznych liści odstają, sztywne, zwykle sierpowato zagięte ±skierowane pod łodyżkę (ich odosiowa powierzchnia daje się zobaczyć od brzusznej strony gałązki). Liście grzbietowe wąsko lancetowate, węższe lub tak szerokie jak widziane od strony grzbietu gałązki liście boczne.

Zarodnikuje w okresie do lipca do września.Pędy płożące się, nadziemne lub płytko pod powierzchnią, do 1 m długości; gałązki boczne wzniesione, 10-20 cm wysokości, bogato rozgałęziające się. Gałązki płonne mają spłaszczoną stronę brzuszną i wypukłą grzbietową (na przekroju poprzecznym ±trójkątne). Kłosy zarodnionośne siedzące lub na krótkich stopkach (do 2cm), pojedynczo na końcu gałązki (rzadziej po dwa).

space

Zarodnikuje w okresie do lipca do września.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.137 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Diphasiastrum issleri (widlicz Isslera)
Wrzosowiska, jasne lasy świerkowe lub sosnowe, na kwaśnych glebach.Wrzosowiska, jasne lasy świerkowe lub sosnowe, na kwaśnych glebach.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej księgi 2014r. [169.14]: CR – krytycznie zagrożony
Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: CR – krytycznie zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 5.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A2. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥80%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku: mogły nie ustąpić LUB mogą być niejasne LUB mogą być nieprzemijające; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:

B2. obszar zasiedlony (AOO) <10km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk = 1
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Diphasiastrum issleri [🔉 di·fa·si·as·trum *]Diphasiastrum complanatum (L.) Holub ssp. issleri (Rouy) Jermy [🔉 di·fa·si·as·trum *], Diphasium issleri (Rouy) Holub(pl) widlicz Isslera · widłak Isslera
-aster, -astra, -astrum (lat., suff.)
-aster (m. II), -astra (f. I), -astrum (n. II); wskazuje niższość, gorszą, podlejszą naturę lub niekompletne podobieństwo, często używane dla dzikich odpowiedników roślin uprawnych; występuje w połączeniu z rzeczownikiem; np. siliquastrum (o podlejszych, gorszych strąkach), pyrastrum (psia, polna grusza)