atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dicentra cucullaria (L.) Bernh. [🔉 di·cen·tra *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dicentra Dicentra Dicentra DicentraDicentraserduszka wspaniała (Dicentra eximia)Dicentra ‘Burning Hearts’
Dicentra cucullaria
04.2012, Szczeglacin; copyright © by Paweł Kalinowski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120400.3.pk - Dicentra cucullaria; Szczeglacin
120400-3
leg. Paweł Kalinowski
/Szczeglacin/ #1