atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dodecatheon dentatum Hook.

Primula latiloba (A. Gray) A.R. Mast et Reveal