atlas-roslin.pl

Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber et D. Mohr [🔉 *o·i·des]

drabik drzewkowaty
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
27.02.2010, Dolina Soły w Kętach-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
XL
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
XL
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
XL
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.32 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100227.1.dt - Climacium dendroides (drabik drzewkowaty); Dolina Soły w Kętach-Pogórze Śląskie
100227-1
leg. Dariusz Tlałka
/Dolina Soły w Kętach-Pogórze Śląskie/ #1
znalezisko 00010000.34.jmak - Climacium dendroides (drabik drzewkowaty)
34
leg. Jarosław Makowski #8
znalezisko 20150501.1.jmak - Climacium dendroides (drabik drzewkowaty); płd.-zach. Niemcy
150501-1
leg. Jarosław Makowski
/płd.-zach. Niemcy/ #5