atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.247)

Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. maculata

kukułka plamista typowa, stoplamek plamisty typowy
Dactylorhiza maculata (L.) Soó s.str.
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
copyright © by Krzysztof Ciesielski
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)

opis

Typowy podgatunek gatunku typowego z kręgu kukułka plamista (Dactylorhiza maculata s.l.).
Liście szersze - lancetowate, szerokolancetowate do odwrotniejajowatych. Plamy na liściach ±okrągłe.
Najniższe liście łuskowate najszersze w dolnej 1/3 – 1/2 długości, na szczycie ±szpiczaste.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.247 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Podgatunek częsty na terenie całego kraju. Pastwiska, ubogie łąki, torfowiska, źródliska; na glebach mało kwaśnych i kwaśnych, mało żyznych.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.5.kc - Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
5
leg. Krzysztof Ciesielski #13
znalezisko 20090620.6.pkob - Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa); okolice Żar, woj. lubuskie
090620-6
leg. Piotr Kobierski
/okolice Żar, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 00010000.10_10.wsz - Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa); ok. Mrzezina, Kaszuby
10_10
leg. Waldemar Szaraniec
/ok. Mrzezina, Kaszuby/ #8

mieszańce Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. maculata

Dactylorhiza incarnata × maculata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Dactylorhiza incarnata · kukułka krwista »3
stoplamek krwisty
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
Dactylorhiza ×vermeuleniana
Dactylorhiza majalis × maculata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Dactylorhiza majalis s.l. · kukułka szerokolistna »4
stoplamek szerokolistny, storczyk szerokolistny
Orchis latifolia
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
ochrona częściowa (2.248)
Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia