takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.247)

Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. maculata

kukułka plamista typowa stoplamek plamisty typowy
Dactylorhiza maculata (L.) Soó s.str.
na stronie — opis · występowanie · znaleziska
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
copyright © by Krzysztof Ciesielski
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)

opis

Typowy podgatunek gatunku typowego z kręgu kukułka plamista (Dactylorhiza maculata s.l.).
Liście szersze - lancetowate, szerokolancetowate do odwrotniejajowatych. Plamy na liściach ±okrągłe.
Najniższe liście łuskowate najszersze w dolnej 1/3-1/2 długości, na szczycie ±szpiczaste.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.247 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Podgatunek częsty na terenie całego kraju. Pastwiska, ubogie łąki, torfowiska, źródliska; na glebach mało kwaśnych i kwaśnych, mało żyznych.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.5.kc - Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
kc.5
leg. Krzysztof Ciesielski #13
znalezisko 20090620.6.pkob - Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa); okolice Żar, woj. lubuskie
pkob.090620-6
leg. Piotr Kobierski
/okolice Żar, woj. lubuskie/ #5
znalezisko 00010000.10_10.wsz - Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa); ok. Mrzezina, Kaszuby
wsz.10_10
leg. Waldemar Szaraniec
/ok. Mrzezina, Kaszuby/ #8