atlas-roslin.pl

Dactylorhiza incarnata × ochroleuca [🔉 dak·ti·lo·ri·za *]

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dactylorhiza Dactylorhiza Dactylorhiza DactylorhizaDactylorhizaDactylorhiza ×aschersionianaDactylorhiza incarnata × ruthei