atlas-roslin.pl

Dactylorhiza [🔉 dak·ti·lo·ri·za]

kukułka, stoplamek, "palczyk"
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 726

klucz do oznaczania

↓nie(z) nasada warżki żółta
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga dłuższa od zalążni, 12-15 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylorhiza sambucina (L.) Soó (kukułka bzowa)
wystepowanie - Dactylorhiza sambucina (kukułka bzowa)
stoplamek bzowy · storczyk bzowy · syn. Orchis sambucina L. · Orchis sambucinus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Górskie łąki, luźne zarośla, na glebach świeżych, o odczynie kwaśnym do zasadowego, często na podłożu wapiennym.
↑nie (z) nasada warżki nigdy nie jest żółta
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga krótsza od zalążni, do 12 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga pełna lub prawie pełna, nieściśliwa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście w nasadzie najszersze
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga pełna lub prawie pełna (światło <1/3 średnicy łodygi).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Rozproszone stanowiska na terenie całego kraju. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.

Tutaj też ujęte: kukułka lapońska (Dactylorhiza lapponica) i kukułka Russowa (Dactylorhiza russowii).

↑nie (z) liście w 1/3-1/2 najszersze
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (kukułka plamista typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łodyga pełna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylorhiza maculata s.l. (L.) Soó (kukułka plamista)
wystepowanie - Dactylorhiza maculata s.l. (kukułka plamista)
stoplamek plamisty · storczyk plamisty · syn. Orchis maculata L. · Orchis maculatus L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) łodyga pusta, ściśliwa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) warżka rombowata, tak długa jak szeroka
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata (kukułka krwista typowa)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga do 8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (kukułka krwista)
stoplamek krwisty · storczyk krwisty · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Podmokłe łąki i torfowiska nawapienne, na glebach żyznych, o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Tutaj też ujęte: stoplamek krwisty żółtawy (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca), Dactylorhiza cruenta.

↑nie (z) warżka szersza niż dłuższa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Ostroga ponad 8 mm długości.
↓nie(z) liście krępe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka sercowata, najszersza u nasady, zwykle nie podzielona na łatki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Dactylorhiza cordigera (Fr.) Soó (kukułka sercowata)
stoplamek sercowaty · storczyk sercowaty · takson wyłączony z flory Polski [prawdopodobnie mylnie podany][491]
  Występuje na górskich i wysokogórskich halach w Karpatach Wschodnich. Być może do znalezienia w Polsce.
↑nie (z) liście wydłużone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Warżka w obrysie poprzecznie owalna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) warżka głęboko podzielona na 3 łatki
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
Dactylorhiza majalis ssp. majalis (kukułka szerokolistna typowa)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rysunek na warżce wyraźny, ciemny, z plamami i liniami.
▶ Dactylorhiza majalis s.l. (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. (kukułka szerokolistna)
wystepowanie - Dactylorhiza majalis s.l. (kukułka szerokolistna)
stoplamek szerokolistny · storczyk szerokolistny · syn. Orchis latifolia L. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Na terenie całego kraju. Łąki, na glebach żyznych, nawapiennych i na torfowiskach.

Tutaj też ujęte: kukułka bałtycka (Dactylorhiza baltica) i kukułka Ruthego (Dactylorhiza ruthei).

↑nie (z) warżka płytko podzielona na 3 łatki lub nie podzielona
Dactylorhiza praetermissa (kukułka zaniedbana)
XL
Dactylorhiza praetermissa (kukułka zaniedbana)
Dactylorhiza praetermissa (kukułka zaniedbana)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rysunek na warżce z drobnych plamek.
▶ Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó (kukułka zaniedbana)
stoplamek zaniedbany · storczyk zaniedbany · takson wyłączony z flory Polski [nowy gatunek flory Polski podany w 1990 roku][491]
  Gatunek z atlantyckiej części Europy. U nas na pojedynczym stanowisku. Rośnie na żyznych, podmokłych łąkach nawapiennych.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 726

oznaczanie

Od podobnego rodzaju storczyk (Orchis) (do którego był wcześniej włączany) rodzaj kukułka (Dactylorhiza) różni się:

· przysadkami podobnymi do liści (u storczyków (Orchis) są one błoniaste),

· liśćmi umieszczonymi na łodydze (u storczyków (Orchis) zwykle są zebrane w rozecie u podstawy łodygi),

· bulwą palczasto podzieloną (stąd nazwa rodzajowa „o palczastym korzeniu”) — u storczyków (Orchis) bulwy są jajowate, niepodzielone; tej cechy z uwagi na to, że wiąże się ze zniszczeniem osobnika (wszystkie gatunki storczyków w Polsce są roślinami chronionymi i czasem rzadkimi) trudno w praktyce tę cechę określać,

· ponadto występuje różnica w liczbie chromosomów i mikoryzie.

Oznaczanie występujących w Polsce gatunków z rodzaju kukułka (Dactylorhiza) nie jest trywialnym zadaniem. Występuje kilka znacznie podobnych do siebie gatunków, dzielonych na podgatunki. Dodatkową trudność stwarzają liczne mieszańce w obrębie rodzaju. Znane są też mieszańce z gatunkami z innych rodzajów (z gółką długostrogową (Gymnadenia conopsea), gółką wonną (Gymnadenia odoratissima), gółkiem białawym (Pseudorchis albida))

space

· ogólny pokrój, proporcje długości liści do międzywęźli, kształt liści, stosunek długości do szerokości liści łodygowych, plamiste ciemne przebarwienia na liściach, łodydze i podsadkach, kąt odejścia liści od łodygi

space

· barwa kwiatów (uwaga! jest b. zmienna co do intensywności, są też formy albinotyczne), obecność i wyrazistość ciemniejszych plam, ewentualnie łączących się w rysunek linii i pętli,

space

· bardzo pomocną informacją jest siedlisko, czy podłoże torfowe/murszowe, czy gleba kwaśna czy zasadowa, oraz miejsce występowania (niektóre gatunki lub niższe taksony są zgrupowane tylko w pewnych regionach Polski),

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 726

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Dactylorhiza (kukułka)
🌱
Byliny kłączowe, stosunkowo rzadko uprawiane jako ozdobne, z uwagi na spore wymagania. Dla amatorów. W uprawie znajdują się wyselekcjonowane klony, także pochodzenia mieszańcowego oraz rodzime gatunki.
byliny ogrodowe • liście sezonowe • dla amatorów
uprawa trudna • 🌺 ozdobne kwiaty
wysokość: 20 – 40 (80) cm • szerokość: 10 – 20 cm
kwitnienie: od maja do czerwca
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 726

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • chłodne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: przepuszczalna • żyzna • mineralno-próchniczna
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5
Stanowisko słoneczne lub częściowo ocienione. Gleba żyzna, próchniczna, o odczynie obojętnym, w okresie wiosennym i wegetacji wilgotna, w okresie jesienno-zimowego spoczynku nie podmokła, dobrze zdrenowana. Zimoodporność wystarczająca dla uprawy w Polsce.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

przez podział [wczesną wiosną lub jesienią]
cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 726

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #3)

 •    DuńczykDansker — kwiaty bladoróżowe z ciemniejszym rysunkiem; liście wyraźnie drobno, fioletowoczarno plamiste
 •    ‘Dansker’ (Duńczyk) — kwiaty bladoróżowe z ciemniejszym rysunkiem; liście wyraźnie drobno, fioletowoczarno plamiste
 •    ‘Foliorella — kłosy długie, do 80 cm, z bardzo licznymi kwiatami; kwiaty intensywnie fioletowopurpurowe; liście jednolicie zielone, nieplamiste; rośliny silnie rosnące, pełne wigoru
 •    ‘North Poland — kłosy długie; kwiaty intensywnie ciemnofioletowe; liście szerokie, wyraźnie nakrapiane; podobna do 'Foliorella'
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. p.128 [8]
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.502 [71.8]
 • Kubát, K., 2002 — Klíč ke květeně České republiky p.776 [105]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.711 [9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.815 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.643+638k [15]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.629 [11]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.49 [86.2]
 • Komarov, V.L., 1935 — Flora URSS. T.4 p.697 [85.4]
 • Czerepanov, S.K., 1973 — Additamenta et Corrigenda ad "Floram USSR" (tomi I-XXX). p.355 [85.32]
 • Czerepanov, S.K., 1995 — Vascular plants of Russia and Adjacent States (the former USSR). p.322 [85.33]
 • Klokov, M.V., Visjulina, O.D., 1950 — Flora URSR. T.3 Araceae — Orchidaceae p.388 [89.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.333 [150.5]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.469 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Nie znaleziona literatura id:
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji