Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.

dwurożek przeświecający
na stronie — znaleziska
Dichodontium pellucidum (dwurożek przeświecający)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Dichodontium pellucidum (dwurożek przeświecający)
Dichodontium pellucidum (dwurożek przeświecający)
Dichodontium pellucidum (dwurożek przeświecający)
Dichodontium pellucidum (dwurożek przeświecający)
Dichodontium pellucidum (dwurożek przeświecający)
Dichodontium pellucidum (dwurożek przeświecający)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.244.jmak - Dichodontium pellucidum (dwurożek przeświecający); poł.-zach. Niemcy
jmak.244
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #8