atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Desmodium canadense (L.) DC.

desmodium kanadyjskie
Desmodium canadense (desmodium kanadyjskie)
17.08.2006, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski
Desmodium canadense (desmodium kanadyjskie)
07.08.2008, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa