Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Fumaria (dymnica)kl 1019
Roślina jednoroczna, zielona lub szarozielona nieco owoszczona, naga. Łodyga wzniesiona albo podnosząca się, rzadziej pokładająca się lub pnąca się za pomocą ogonków liściowych; rozgałęziająca się od nasady, (10)15-30(40)cm długości; gałązki dość wiotkie.

space

Kwiatostany liczne, luźne, licznokwiatowe grona z (8)12-20(25)-kwiatami; szypuła kwiatostanu 1-2 cm długości, krótsza od części z kwiatami.

space

Korona 5-6 mm długości, intensywnie różowa do różowopurpurowej, rzadko kiedy biała lub żółtawobiała, na szczycie ciemno ciemna czarnopurpurowa. Górny płatek korony na szczycie tępy, zaokrąglony lub ucięty. Ostroga stosunkowo wąska, wygięta w dół.

space

Dojrzałe owoce kulistawe, nieco dłuższe (2.0-2.3mm) niż szersze (2.0-2.2mm), powierzchnia bardzo drobnoziarnista, wierzchołek zaokrąglony ale z widocznym krótkim kończykiem; bez rantu lub z rantem jedynie w pobliżu nasady.

Kwitnienie maj-październik.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Rzadka. Głównie na południ Polski na niżu (rzadko przekracza 55° szerokości geograficznej), na pogórzu i wyżej bardzo rzadko.

space

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony, ustępujący (EN)
• archeofit
• Pochodzenie: Europa i Azja
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. [16.4II]
 • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 2002 — Flóra Slovenska. V/4. [84.5.4]
 • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 [86.10]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 [85.7]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Kubát K. et al., 2002 — Klíč ke květeně České republiky [105]
 • Mowszowicz, J., 1986 — Krajowe chwasty polne i ogrodowe. [20]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji