antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Fumaria schleicheri Soy.-Will.

dymnica różowa
na stronie — opis · występowanie
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)
Fumaria schleicheri (dymnica różowa)

opis

Roślina jednoroczna, zielona lub szarozielona nieco owoszczona, naga. Łodyga wzniesiona albo podnosząca się, rzadziej pokładająca się lub pnąca się za pomocą ogonków liściowych; rozgałęziająca się od nasady, (10)15-30(40)cm długości; gałązki dość wiotkie.

space

Kwiatostany liczne, luźne, licznokwiatowe grona z (8)12-20(25)-kwiatami; szypuła kwiatostanu 1-2 cm długości, krótsza od części z kwiatami.

space

Korona 5-6 mm długości, intensywnie różowa do różowopurpurowej, rzadko kiedy biała lub żółtawobiała, na szczycie ciemno ciemna czarnopurpurowa. Górny płatek korony na szczycie tępy, zaokrąglony lub ucięty. Ostroga stosunkowo wąska, wygięta w dół.

space

Dojrzałe owoce kulistawe, nieco dłuższe (2.0-2.3mm) niż szersze (2.0-2.2mm), powierzchnia bardzo drobnoziarnista, wierzchołek zaokrąglony ale z widocznym krótkim kończykiem; bez rantu lub z rantem jedynie w pobliżu nasady.

Kwitnienie maj-październik.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka. Głównie na południ Polski na niżu (rzadko przekracza 55° szerokości geograficznej), na pogórzu i wyżej bardzo rzadko.

space

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych