atlas-roslin.pl

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó ssp. traunsteineri [🔉 dak·ty·lo·ri·za *]

kukułka Traunsteinera, stoplamek Traunsteinera · storczyk Traunsteinera
Orchis traunsteineri Saut. [🔉or·chis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy charakterystyczne

Łatka środkowa warżki krótka, tępa.

space

Ostroga 1/2-2/3 długości zalążni.

space

występowanie

Takson wyłączony z flory Polski [potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań]. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.324 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza traunsteineri ssp. traunsteineri (kukułka Traunsteinera)
Rozproszone stanowiska na terenie całego kraju. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji