potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań [24]
· ochrona ścisła (1.324); wymaga ochr. czynnej

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó ssp. traunsteineri

kukułka Traunsteinera stoplamek Traunsteinera, storczyk Traunsteinera
Orchis traunsteineri Saut.

cechy charakterystyczne

Łatka środkowa warżki krótka, tępa.

Przysadki ±długości kwiatów.

Ostroga 1/2-2/3 długości zalążni.

Roślina wysmukła, 20-50cm wysokości; liści 3-4. Kwiatostan luźny.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.324 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rozproszone stanowiska na terenie całego kraju. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw