atlas-roslin.pl

Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske

warnstorfia bezpierścienowa
Warnstorfia Warnstorfia Warnstorfia WarnstorfiaWarnstorfiawarnstorfia pływająca (Warnstorfia fluitans)warnstorfia włoskolistna (Warnstorfia trichophylla)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw