Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst.

dzióbek okazały