atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Dactylorhiza incarnata × maculata

Dactylorhiza Dactylorhiza Dactylorhiza DactylorhizaDactylorhizakukułka Traunsteinera (agg.) (Dactylorhiza traunsteineri agg.)Dactylorhiza ×aschersioniana