Dicranella rufescens (Dicks.) Schimpl

widłoząbek rudawy
na stronie — znaleziska