atlas-roslin.pl
potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań [24][491]
· ochrona ścisła (1.322); wymaga ochr. czynnej

Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub [🔉 dak·ti·lo·ri·za *]

kukułka Russowa, stoplamek Russowa, storczyk Russowa
Orchis angustifolia M. Bieb. ssp. russowii Klinge · Orchis russowii Klinge

cechy charakterystyczne

Liście równowąskie do wąsko lancetowatych.

Liści 3 – 5, do1.5 cm szerokości.

Rośliny 15 – 30 (45) cm wysokości, krępe. Kwiatostan gęsty.

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza russowii (kukułka Russowa)
Basen Morza Bałtyckiego i północna Rosja; u nas podawany na północy Polski. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie