atlas-roslin.pl

Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub [🔉 dak·ty·lo·ri·za *]

kukułka Russowa, stoplamek Russowa · storczyk Russowa
Orchis angustifolia M. Bieb. ssp. russowii Klinge · Orchis russowii Klinge [🔉or·chis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Liście równowąskie do wąsko lancetowatych.

space

Rośliny 15-30(45)cm wysokości, krępe. Kwiatostan gęsty.

występowanie

Takson wyłączony z flory Polski [potwierdzenie obecności we florze Polski wymaga dalszych badań]. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.322 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dactylorhiza russowii (kukułka Russowa)
Basen Morza Bałtyckiego i północna Rosja; u nas podawany na północy Polski. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.
Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V – narażony na wymarcie

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub [🔉 dak·ty·lo·ri·za *]Orchis angustifolia M. Bieb. ssp. russowii Klinge · Orchis russowii Klinge [🔉 or·chis *](pl) kukułka Russowa · stoplamek Russowa · storczyk Russowa
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji