atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dahlia coccinea Cav.

dalia szkarłatna
Dahlia Dahlia Dahlia DahliaDahliadalia zmienna (Dahlia hybrida)dalia Mercka (Dahlia merckii)
🌸🌱