atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dioscorea caucasica Lipsky

pochrzyn kaukaski
Dioscorea caucasica (pochrzyn kaukaski)
29.08.2020, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Dioscorea caucasica (pochrzyn kaukaski)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dioscorea caucasica (pochrzyn kaukaski)

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20200829.14.js - Dioscorea caucasica (pochrzyn kaukaski); Arboretum Wojsławice
200829-14
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #2