atlas-roslin.pl

Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin et Clemants [🔉 * p·mi·li·ō]

komosa australijska
Chenopodium carinatum R. Br. [🔉 che·no·po·di·um *] · Chenopodium pumilio R. Br. [🔉 che·no·po·di·um p·mi·li·ō]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dysphania pumilio (komosa australijska)
Dysphania pumilio (komosa australijska)
Dysphania pumilio (komosa australijska)
XL
Dysphania pumilio (komosa australijska)
Dysphania pumilio (komosa australijska)
Dysphania pumilio (komosa australijska)
Dysphania pumilio (komosa australijska)

cechy charakterystyczne

Dysphania pumilio (komosa australijska)
XL
Dysphania pumilio (komosa australijska)
XL
Roślina jednoroczna, słabo aromatyczna, pokryta białymi, wielokomórkowymi włoskami i maczugowatymi gruczołkami. Pęd rozgałęziony, płożący się lub podnoszący się, do 80cm wysokości.

space

Kłębiki 3-5mm średnicy, w pachwinach liści, rzadziej w krótkich kłosowatych kwiatostanach. Listki okwiatu szpiczaste, na zewnętrznej stronie, na grzbiecie bez kila; na owocach oddalone od siebie, niełupka widoczna.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we fl. PL (brak w czekliście).[491]
wystepowanie - Dysphania pumilio (komosa australijska)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dysphania pumilio (komosa australijska)
Lokalny epekofit; stowisko w Porcie Gdańskim od połowy lat 70-tych XX w. do początku XXI w., lokalnie przemieszczające się. Niedawno (2018) odkryty w Poznaniu.
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - lokalnie zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Australia i Nowa Zelandia [czas przybycia na teren Polski: 1974]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#9 XL
kkcz.201002-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, Łódź/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Dysphania pumilio (R. Br.) Mosyakin et Clemants [🔉 * p·mi·li·ō]Chenopodium pumilio R. Br. [🔉 che·no·po·di·um p·mi·li·ō] · Chenopodium carinatum R. Br. [🔉 che·no·po·di·um *](pl) komosa australijska
pmilus, -a, -um; pmiliō, -ōnis (lat., adj.)
karłowaty, mały, drobny (w stosunku do innych porównywanych); rzeczownik pumilio - karzeł
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.232 [71.2]
  • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.182 [16.3II]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.120 [15]
  • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.87 [9]
  • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.28+34 [86.9]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.111 [11]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.112 [150.1]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji