atlas-roslin.pl

Dicranum scoparium Hedw.

widłoząb miotłowy, widłoząb miotlasty
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
19.03.2010, Bulowicki Las-Pogórze Śląskie; copyright © by Dariusz Tlałka
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
XL
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
XL
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
XL
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)
Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.164 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Dopuszczony zbiór ręczny z zostawieniem nie mniej niż 75% każdego płata i zbieraniem nie częściej niż raz na 5 lat w tym samym miejscu.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190529.6.19 - Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy); Wójcice k. Biskupic Oławskich
190529-6
leg. Marek Snowarski
/Wójcice k. Biskupic Oławskich/ #34
znalezisko 00010000.245.jmak - Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy); poł.-zach. Niemcy
245
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #14

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Dicranum scoparium (widłoząb miotłowy)