takson nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dactylis glomerata L. ssp. hispanica (Roth) Koch

kupkówka pospolita hiszpańska
na stronie — występowanie · znaleziska
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
07.2014, OB Kopenhaga; copyright © by Paweł Kalinowski
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
05.2009, Pula (Chorwacja); copyright © by Paweł Kalinowski
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)
Dactylis glomerata (kupkówka pospolita)

występowanie

Do tego podgatunku należą niektóre odmiany uprawne.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140700.27.pk - Dactylis glomerata (kupkówka pospolita); OB Kopenhaga
pk.140700-27
leg. Paweł Kalinowski
/OB Kopenhaga/
/ssp. hispanica/ #3
znalezisko 20090500.12.pk - Dactylis glomerata (kupkówka pospolita); Pula (Chorwacja)
pk.090500-12
leg. Paweł Kalinowski
/Pula (Chorwacja)/
/ssp. hispanica/ #2