W populacji stosunkowo często zdarzają się osobniki albinotyczne o białych kwiatach.
uprawiane spoza flory Polski
objaśnienie skrótów
↓nie(z) odgięte do tyłu łuskowate wyrostki we wcięciach między działkami kielicha
↓nie(z) znamię 5-ramienne
Campanula medium
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty bardzo duże; korona do 7 cm długości, z wzdętą nasadą i krótkimi łatkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiany, rzadko dziczeje.
↑nie (z) znamię 3-ramienne, torebka 3-dzielna
↓nie(z) korona biała, uprawiane ozdobne
Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)
Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)
▶ Campanula alliariifolia Willd. (dzwonek czosnaczkowaty)
syn. Campanula makaschvilii E.A. Busch · takson uprawiany, nie ujęty w czekliście [491]
↑nie (z) korona niebieska, rodzime
↓nie(z) słupek w górze owłosiony, torebka na wpół górna
Campanula alpina
pokrój
Campanula alpina (dzwonek alpejski)
Campanula alpina (dzwonek alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka na wpół górna, to jest rozrasta się jej część powyżej działek kielicha.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula alpina Jacq. (dzwonek alpejski)
wystepowanie - Campanula alpina (dzwonek alpejski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) słupek nie jest owłosiony, torebka dolna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka dolna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łatki korony po stronie wewnętrznej gęsto, miękko, długo owłosione
Campanula barbata (dzwonek brodaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przydatki między działkami tępe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula barbata L. (dzwonek brodaty)
wystepowanie - Campanula barbata (dzwonek brodaty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) łatki korony po stronie wewnętrznej nagie
Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
pokrój
Campanula sibirica
Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
kwiat, widoczne odgiete w tył dodatkowe łatki kielicha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przydatki między działkami szpiczaste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula sibirica L. (dzwonek syberyjski)
wystepowanie - Campanula sibirica (dzwonek syberyjski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy.
↑nie (z) między działkami brak łuskowatych wyrostków, co najwyżej jest rąbek
↓nie(z) kwiaty siedzące, w główkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) dolne liście z blaszką w nasadzie sercowatą lub zaokrągloną; działki długo zaostrzone
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki długo zaostrzone. Korona zwykle fioletowa.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula glomerata L. (dzwonek skupiony)
wystepowanie - Campanula glomerata (dzwonek skupiony)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Miejsca nasłonecznione, ciepłe, skały, siedliska o charakterze stepowym, murawy, widne lasy, zarośla i ich skraje. Na glebach suchych, zasobnych w wapń.
↑nie (z) dolne liście stopniowo zwężone w oskrzydlony ogonek; działki stępione
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
inne miejsce: torowisko 1 km na W od Szczytna, woj. warmińsko-mazurskie
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
inne miejsce: torowisko 1 km na W od Szczytna, woj. warmińsko-mazurskie
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
kwiatostan
Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki stępione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula cervicaria L. (dzwonek szczeciniasty)
wystepowanie - Campanula cervicaria (dzwonek szczeciniasty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Ciepłe stanowiska, lasy dębowe i ich obrzeża, dębowo-grabowe, zarośla, nasłonecznione murawy, czasem umiarkowanie wilgotne łąki.
↑nie (z) kwiaty na szypułkach, zebrane w wiesze lub gronie
↓nie(z) środkowe i górne liście wąskie
Campanula rotundifolia
pokrój w czasie kwitnienia
Campanula persicifolia (dzwonek brzoskwiniolistny)
Campanula patula (dzwonek rozpierzchły)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) środkowe i górne liście szersze, ząbkowane lub karbowane
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Torebka otwiera się 3 dziurkami w pobliżu nasady.
↓nie(z) niska kępkowa, łodyżki z 1-2 szczytowymi kwiatami
Campanula carpatica (dzwonek karpacki)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście łodygowe jajowato-sercowate na długich ogonkach.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Uprawiana bylina ozdobna.
↑nie (z) kwiatostan groniasty, wielokwiatowy
↓nie(z) kwiaty ± zwieszone, 1-3 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki wyraźnie zmniejszają się ku górze. Działki po kwitnieniu rozpostarte lub odgięte do tyłu, bez rąbka łączącego je u nasady.
↓nie(z) liście spodem szaro gęsto owłosione, łodyga obła
Campanula bononiensis
Campanula bononiensis
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki korony nagie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula bononiensis L. (dzwonek boloński)
wystepowanie - Campanula bononiensis (dzwonek boloński)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy, zarośla.
↑nie (z) liście spodem zielone, łodyga tępokanciasta
Campanula rapunculoides
pokrój
Campanula rapunculoides
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Łatki korony orzęsione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula rapunculoides L. (dzwonek jednostronny)
wystepowanie - Campanula rapunculoides (dzwonek jednostronny)
dzwonek rapunkułokształtny · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Skraje lasów, zarośla, suche murawy, miedze, miejsca ruderalne, pola.
↑nie (z) kwiaty wzniesione lub schylone, 3-5 cm długości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Przysadki słabo zmniejszają się ku górze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) łodyga ostrokanciasta, sztywno, szczeciniasto owłosiona
Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
XL
Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście łodygowe sercowate, długoogonkowe (podobne do tych u pokrzywy), sztywno owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula trachelium L. (dzwonek pokrzywolistny)
wystepowanie - Campanula trachelium (dzwonek pokrzywolistny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy, zarośla i ich skraje.
↑nie (z) łodyga tępokanciasta, miękko owłosiona lub naga
Campanula latifolia (dzwonek szerokolistny)
Campanula latifolia (dzwonek szerokolistny)
pokrój owocującej rośliny
Campanula latifolia (dzwonek szerokolistny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście łodygowe jajowate, w nasadzie zaokrąglone lub klinowate, z krótkim, oskrzydlonym ogonkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Campanula latifolia L. (dzwonek szerokolistny)
wystepowanie - Campanula latifolia (dzwonek szerokolistny)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Lasy liściaste i zarośla nad potokami.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Campanula (dzwonek)
🌱
Rodzaj liczy ponad 200 gatunków, głównie bylin ze strefy umiarkowanej Euroazji, często gatunków górskich. W ogrodach uprawia się ich sporą liczbę. Większe na rabatach bylinowych, mniejsze w ogrodach skalnych i alpinariach.

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
☷ gleba: przepuszczalna • mineralna • lekka (piaszczysto-pylasta/gliniasta)

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion
przez podział [wiosna lub wczesna jesień]
przez sadzonki pędowe częściowo zdrewniałe [(niektóre) czerwiec-lipiec]

🌱 🌸

odmiany uprawne (#5) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Birch Hybrid’ — kwiaty fioletowoniebieskie; kultywar otrzymany z wyniku hybrydyzacji dzwonka dalamtyńskiego (Campanula portenschlagiana) i dzwonka Poszarskiego (Campanula poscharskyana)
Iribella (‘Iridescent Bells’)
‘Iridescent Bells’ (Iribella)
‘Pink Octopus’ · odmiana ujmowana też w ramach Campanula takesimana (dzwonek koreański)
‘Samantha’ — kwiaty duże, niebieskie, z jaśniejszym centrum
‘Sarastro’ — krzyżówka dzwonka kropkowanego (Campanula punctata) i dzwonka pokrzywolistnego (Campanula trachelium); kępiasta, pędy kwiatostanowe sztywne, 45-60 cm; kwiaty niebieskofioletowe, błyszczące; gleba przepuszczalna, żyzna
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji