atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Dactylorhiza ×braunii (Halácsy) Soó

Dactylorhiza fuchsii × majalis