nowy gatunek flory Polski podany w 1990 roku [24]

Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soó

kukułka lapońska stoplamek lapoński, storczyk lapoński

cechy charakterystyczne

Liście szeroko jajowate do szeroko lancetowatych, najszersze u nasady.

Liści (1)2-3(4), 1.5-2cm szerokości, wyraźnie plamiste.

Rośliny 10-20cm wysokości; łodyga stosunkowo gruba, pusta, w górze często fioletowo nabiegła. Kwiatostan ±rzadki, skąpokwiatowy.

Kwiaty ciemnopurpurowe, rzadziej czerwonofioletowe, warżka trójłatkowa do prawie niepodzielonej.

występowanie

Do 2014r. ochronie podlegał cały rodzaj. W nowej liście, specyfikującej gatunki, ten nie jest wymieniony.
Alpy i Skandynawia, u nas podany z Pojezierza Kaszubskiego. Podmokłe łąki i torfowiska, gleby umiarkowanie żyzne, o odczynie lekko kwaśnym do lekko zasadowego.