atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Campanula sarmatica Ker-Gawl. [🔉 kam·pa·nu·la *]

dzwonek sarmacki
Campanula Campanula Campanula CampanulaCampanulaCampanula ‘Pink Octopus’dzwonek brzozolistny (Campanula betulifolia)
Campanula sarmatica (dzwonek sarmacki)
08.2019, OB Monachium (Alpengarten) (Niemcy); copyright © by Paweł Kalinowski
Campanula sarmatica (dzwonek sarmacki)
Campanula sarmatica (dzwonek sarmacki)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20120519.52.js - Campanula sarmatica (dzwonek sarmacki); OB Uniw. Wrocławskiego
120519-52
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/ #1
znalezisko 20190800.8.pk - Campanula sarmatica (dzwonek sarmacki); OB Monachium (Alpengarten) (Niemcy)
190800-8
leg. Paweł Kalinowski
/OB Monachium (Alpengarten) (Niemcy)/ #1