atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Daphne ×reichsteinii E. Landolt et E.J.P. Hauser