Discelium nudum (Dicks.) Brid.

osadniczek goły
na stronie — występowanie

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.70 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
W okresie 2004-14 r. podlegał ochronie ścisłej.