atlas-roslin.pl
Div. Bryophyta (mszaki) » Div. Bryophyta » Cl. Bryopsida » Ord. Diphysciales » Fam. Diphysciaceae »

Diphyscium foliosum (Hedw.) D.Mohr.

koimek bezłodygowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈