atlas-roslin.pl

Dioscorea [🔉 di·os·ko·re·a]

pochrzyn
Rodzaj liczący ok. 600 gatunków, głównie strefy tropikalnej i subtropikalnej; bez przedstawicieli we florze Polski. Liany i bylinowe pnącza ogrodowe o ograniczonej mrozoodporności; niektóre uprawiane jako ozdobne z liści kwiaty pokojowe lub szklarniowe.