atlas-roslin.pl

Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop.

dzióbkowiec Zetterstedta
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski XL
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)
Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta)

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.47 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.49.jmak - Eurhynchium angustirete (dzióbkowiec Zetterstedta); poł.-zach. Niemcy
49
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #11