takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.247)

Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. transsilvanica (Schur) Soó

Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica
XL
Dactylorhiza maculata ssp. transsilvanica

cechy charakterystyczne

Kwiaty pachnące; białe, żółtawo białe, różowawe, warżka bez ciemniejszego rysunku (przy tym rośliny nie są albinotyczne); warżka w nasadzie i często w środkowej części zażółcona.

Liście bez plam.

występowanie

Podawany z Karpat. Być może do znalezienia w Polsce. Wilgotne i podmokłe łąki i błota, pastwiska, leśne polany. Na glebach słabo kwaśnych do obojętnych, przeważnie niewapiennych.

Na aktualnej czerwonej liście (2016r.) takson nie jest ujęty. Na liście z 2006r. miał status — V–narażony na wymarcie