atlas-roslin.pl

Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin et Clemants

komosa śmierdząca, "ambrozja meksykańska" · "komosa wonna"
Chenopodium schraderanum Schult. orth.var. [🔉 che·no·po·di·um *] · Chenopodium schraderianum Schult. [🔉 che·no·po·di·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
3D
listki okwiatu z kilem i siedzącymi gruczołkami
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)

cechy charakterystyczne

Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
3D
listki okwiatu z kilem i siedzącymi gruczołkami
Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
3D
Roślina jednoroczna. Cała pokryta krętymi wielokomórkowymi włoskami, włoskami gruczołowatymi i siedzącymi gruczołkami. Pędy wzniesione lub podnoszące się, do 100(150)cm wysokości.

space

Listki okwiatu mają wyraźny, haczykowato ząbkowany kil, w górze stępione, brzeg w górnej części szeroko obłoniony; pokryte siedzącymi gruczołkami.

space

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
Gatunek z tropikalnej i subtropikalnej Afryki; u nas dawniej uprawiany jako roślina lecznicza, przeciwrobacza. Lokalnie zadomowiony na siedliskach ruderalnych (epekofit) w dawnych województwach rzeszowskim i przemyskim.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Afryka południowa
• Czas przybycia na teren Polski: 1964r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Dysphania schraderiana (komosa śmierdząca)
🌱
Rzadko uprawiana z siewu wprost do gruntu lub z rozsady jednoroczna roślina ogrodowa. Pokrój krzaczkowaty, 60-80 cm wysokości.

space

Z uwagi na jasnozieloną barwę może być sadzona w szpalerze lub w grupie na kwietnikach. Delikatne kwiatostany szczególnie wysokich odmian można używać w bukietach. Wysuszone bardzo długo utrzymują swój zapach.

wymagania i uprawa

Stanowisko słoneczne, osłonięte (jeszcze lepiej uprawiać pod osłonami). Gleba żyzna, umiarkowanie wilgotna; odczyn obojętny.

space

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion do gruntu
wysiew nasion na rozsadę

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

uwagi o ambrozji meksykańskiej

Ambrosia artemisiifolia (ambrozja bylicolistna)
ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia) · to przedstawiciel zupełnie innej rodziny roślin
Ambrozja w tym kontekście nawiązuje do nazwy podrodzaju Ambrosia A.J. Scott w rodzaju komosa (Chenopodium) i tyczy się intensywnego, charakterystycznego zapachu gatunków z tego podrodzaju.

space

Dysphania botrys (komosa wonna)
Dysphania botrys (komosa wonna) · różni się liśćmi które ku górze łodygi są coraz słabiej wycinane; w górze mogą być drobne o niepodzielonej blaszce; listki okwiatu obłe, bez kila, pokryte gruczołkami na trzoneczkach
Sama nazwa „ambrozja meksykańska” jest wysoce niejednoznaczna i jest odnoszona do kilku podobnych, dawniej nieodróżnianych gatunków. Może to być np. komosa piżmowa (Dysphania ambrosioides) (nota bene jedna z nazw rosyjskich to „mjeksykan'skij czaj”) lub inne zbliżone gatunki komosy, uprawiane niegdyś jako rośliny lecznicze, przeciwrobacze. W praktyce ogrodniczej nazwa ambrozja meksykańska jest wiązana z np. z komosą wonną (Dysphania botrys) lub z komosą śmierdzącą (Dysphania schraderiana). Z nasion dostępnych w handlu [2012r. firma Legutko] pod nazwą „ambrozja meksykańska (Jerusalem Oak, Ambrosia mexicana)” wyrosła komosa śmierdząca (Dysphania schraderiana); ona też najpewniej jest na fotografii na torebce z nasionami. We wtórnych ofertach nasiennych sklepów internetowych, jakby dla powiększenia zamieszania, występują często fotografie innego gatunku, z zupełnie innej rodziny, a o tak samo brzmiącej nazwie rodzajowej ambrozja bylicolistna (Ambrosia artemisiifolia).

space

wybrane okazy · selected collections

#16 #10 3D
12 00 00 - K110_12
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • http://www.plantsoftheworldonline.org/taxon/urn:lsid:ipni.org:names:1147123-2
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 [86.9]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2012 — z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty ... [178]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji