atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Quercus pubescens Willd. [🔉 kwer·kus *]

dąb omszony
Quercus pubescens (dąb omszony)
28.09.2011, rez. Bielinek nad Odrą; copyright © by Piotr Sikorski
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Quercus (dąb)kl 3716
Quercus pubescens (dąb omszony)
Krzew lub drzewo z krzywym pniem. Młode pędy i liście spodem filcowato owłosione.

space

Owoce siedzące lub na krótkich szypułkach. Wszystkie łuski na miseczce krótkie, przylegające. Żołędzie mniejsze.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Quercus pubescens (dąb omszony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Quercus pubescens (dąb omszony)
Stanowisko koło Bielinka w szczecińskiem, poza tym rośnie na południu Europy na glebach wapiennych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥70%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 95-100%.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Quercus pubescens (dąb omszony)
🌱
W medycynie ma zastosowanie Quercus cortex (kora dębu) — pocięta i wysuszona kora świeżych, młodych gałęzi tego gatunku. Korę pobiera się z gałązek 2 – 3 letnich, gdy ma ona ok. 2 mm grubości, wczesną wiosną, przed rozwojem liści. Stosowana jako silny środek przeciwzapalny i ściągający.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin