atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord. Fagales » Fam. Fagaceae » Quercus »

Quercus pubescens Willd. [🔉 kwer·kus *]

dąb omszony
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Quercus (dąb)kl 3716
Quercus pubescens (dąb omszony)
Krzew lub drzewo z krzywym pniem. Młode pędy i liście spodem filcowato owłosione.

space

Owoce siedzące lub na krótkich szypułkach. Wszystkie łuski na miseczce krótkie, przylegające. Żołędzie mniejsze.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Quercus pubescens (dąb omszony)
Quercus pubescens (dąb omszony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Quercus pubescens (dąb omszony)
Stanowisko koło Bielinka w szczecińskiem, poza tym rośnie na południu Europy na glebach wapiennych.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A1. zmniejszanie się wielkości populacji w przeszłości o ≥70%: — obserwowane, szacowane, wydedukowane lub domniemane, przy czym przyczyny spadku są: najwyraźniej odwracalne, dobrze poznane i ustąpiły; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska
e) wpływ introdukowanych taksonów, hybrydyzacji, patogenów, zanieczyszczeń, konkurentów lub pasożytów

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(ii) % osobników generatywnych w każdej subpopulacji 95-100%.

wybrane okazy · selected collections

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Quercus pubescens (dąb omszony)
🌱
W medycynie ma zastosowanie Quercus cortex (kora dębu) — pocięta i wysuszona kora świeżych, młodych gałęzi tego gatunku. Korę pobiera się z gałązek 2-3 letnich, gdy ma ona ok. 2 mm grubości, wczesną wiosną, przed rozwojem liści. Stosowana jako silny środek przeciwzapalny i ściągający.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba średnio zwięzła • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.33 [71.2]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II p.21 [16.3II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.181 [40]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.150 [12]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.84 [9]
 • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.429+480 [119.2]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.57 [86.11]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.619 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.67 [11]
 • Komarov, V.L., 1936 — Flora URSS. T.5 p.349 [85.5]
 • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.437 [38]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.75 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.58 [3]
 • Farmakopea polska, 2008 — 8 [342]
 • European Pharmacopoeia, 2018 — 9 i suplementy [341]
 • Walewski W., 1985 — Towaroznawstwo zielarskie p.111 [332]
 • Ożarowski A., Jaroniewski W., 1987 — Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie p.136 [327]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji