atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Quercus ilex L. [🔉 kwer·kus *]

dąb ostrolistny
Quercus Quercus Quercus QuercusQuercusdąb pontyjski (Quercus pontica)dąb wierzbolistny (Quercus phellos)
🌸🌱
Quercus ilex (dąb ostrolistny)
Niemcy ; copyright © by Jarosław Makowski
Quercus ilex (dąb ostrolistny)
Quercus ilex (dąb ostrolistny)
Quercus ilex (dąb ostrolistny)
Quercus ilex (dąb ostrolistny)

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20100913.85.js - Quercus ilex (dąb ostrolistny)
100913-85
leg. Jacek Soboń #2
znalezisko 00010000.10_14_13.jmak - Quercus ilex (dąb ostrolistny); Niemcy
10_14_13
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy / #7

mieszaniec Quercus ilex L.

Quercus ×turneri · dąb Turnera
Quercus ×pseudoturneri
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24]
wystepowanie
Quercus robur · dąb szypułkowy »1
Quercus pedunculata
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]