atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Daphne gnidium L.

Daphne Daphne Daphne DaphneDaphnewawrzynek murański (Daphne arbuscula)wawrzynek alpejski (Daphne alpina)