atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dryopteris championii (Benth.) C. Chr. [🔉 dri·op·te·ris *]

nerecznica Championa
Dryopteris Dryopteris Dryopter… Dryopteris paprocie w ogrodzie paprocie w ogrodzi…paprocie w ogrodzienarecznica grubokłączowa (Dryopteris crassirhizoma)nerecznica drobna (Dryopteris lepidopoda)
🌸🌱