atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Dipelta ventricosa Hemsl.

dwutarczka brzuchata