atlas-roslin.pl

Carlina longifolia Rchb. [🔉 kar·li·na *]

dziewięćsił długolistny
Carlina biebersteinii Bernh. ex Hornem. [🔉 kar·li·na *] · Carlina stricta (Rouy) Fritsch [🔉 kar·li·na *] · Carlina vulgaris L. ssp. longifolia Nyman [🔉 * wul·ga·ris]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Carlina (dziewięćsił)kl 5870

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
wystepowanie - Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Carlina longifolia (dziewięćsił długolistny)

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
cechy diagnostyczne w kluczu:Carlina (dziewięćsił)kl 5870

wybrane okazy · selected collections

#7
jkr.100913-1
leg. Jerzy Kruk
/Wąwóz Sobczański (Pieniny)/
#1
js.130505-43
leg. Jacek Soboń
/OB Uniw. Wrocławskiego/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1972 — Tom XIII. p.98 [16.13]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.494 [15]
  • Tzvelev N.N., 1994 — Flora Partis Europaeae URSS. T.7 p.212 [86.7]
  • Tutin T.G. et al., 1976 — Flora Europaea. Volume 4. Plantaginaceae to Compositae (and Rubiaceae) p.210 [150.4]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.708 [3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji