atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Disporum sessile D. Don ex Schult. et Schult.f.

parnik wspaniały