atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Draba hirta L.

Draba hirta
27.04.2006, Warszawa, Ogród Botaniczny UW; copyright © by Paweł Kalinowski XL

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa