atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Campanula alliariifolia Willd. [🔉 kam·pa·nu·la *]

dzwonek czosnaczkowaty
Campanula makaschvilii E.A. Busch
Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)
28.06.2019, Arboretum Wojsławice; copyright © by Jacek Soboń
Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)
Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)
Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)
Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)
Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)
cechy diagnostyczne w kluczu:Campanula (dzwonek)kl 7892

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty)szukają jej! na Bazarze Roślinnym #1
🌱
ogród naturalistyczny
wysokość: 30 – 50 cm
kwitnienie: lipiec

wymagania i uprawa

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #2) analiza dostępności roślin

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20190628.38.js - Campanula alliariifolia (dzwonek czosnaczkowaty); Arboretum Wojsławice
190628-38
leg. Jacek Soboń
/Arboretum Wojsławice/ #2