atlas-roslin.pl

Digitaria [🔉 di·gi·ta·ri·a]

palusznik
trawy - kilka kłosów złożonych trawy - kilka kłosów złożonych trawy - kilka kłos… trawy - kilk…trawy - kilka kłosów złożonych🔑bekmania robaczkowata (Beckmannia eruciformis)manneczka indyjska (Eleusine indica)
cechy diagnostyczne w kluczu:trawy - kilka kłosów złożonychkl 8212
  
↓niegórna plewa długości kłoska
Digitaria ischaemum (palusznik nitkowaty)
Digitaria ischaemum (palusznik nitkowaty)
Digitaria ischaemum (palusznik nitkowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· Plewki dolne ciemnobrązowe, lśniące.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowani ...
Digitaria ischaemum (palusznik nitkowaty)
wystepowanie
syn. Panicum lieare · takson o niepewnym statusie we fl. PL; być może antropofit
  Piaski i uprawy na glebach kwaśnych.
  
  
↑nie górna plewa 1/3 – 3/4 długości kłoska
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Kłoski po (2) 5 – 8 (16) na źdźble, także po kwitnieniu skierowane poziomo lub skośnie w górę.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
Digitaria sanguinalis (palusznik krwawy)
wystepowanie
syn. Panicum sanguinale · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Uprawy na glebach piaszczystych, ogrody, przydroża, torowiska, pomiędzy płytami lub kotkami chodników.