atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dodecatheon clevelandii (Greene) A.R. Mast et Reveal ssp. insulare H.J. Thomps.

Primula clevelandii (Greene) A.R. Mast et Reveal var. insularis (H.J. Thomps.) A.R. Mast et Reveal