atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Dracocephalum botryoides Steven [🔉 *o·i·des]

pszczelnik gronkowy
Dracocephalum Dracocephalum Dracocephalum Dracoc…Dracocephalumpszczelnik bezbrody (Dracocephalum imberbe)pszczelnik wąskolistny (Dracocephalum ruyschiana)
🌸🌱